Talenttest TT-38™

Leder med talent

Kend dine og andres talenter og blev en unik leder.

Den største gave, en leder kan give sig selv, er at kende sine toptalenter og personlige adfærdstræk.

Det medfører, at du kan vælge de arbejdsfelter, hvor du karrieremæssigt vil få succes uden, at det belaster dig mentalt og fagligt. Når du har indsigt i de 34 talenter og kender medarbejdernes talenter, kan du som leder vælge de medarbejdere, som jf. deres talenter matcher specifikke arbejdsopgaver eller jobfunktion er og dermed øge effektiviteten fra 25 til 100 %.

Din indsigt i talenterne giver dig viden om, hvad der motiverer medarbejderne og hvordan du skal organisere og kommunikere internt i organisationen.

Når du arbejder med dine talenter, laver du færre fejl sammenlignet med andre uden samme indsigt i sine talenter. Du udfører dine opgaver dobbelt så hurtigt, når det opleves naturligt. Det skyldes, at talentet udgør 80 % og de resterende 20 % er træning, når en opgave udføres.

At være en robust leder kræver et mindset, der er i psykisk balance og som kontinuerligt reflekter over egne og andres reaktioner i forskellige kontekster og situationer. En leder, der korrigerer og er handlekraftig på input fra omgivelserne og egne indre reaktioner, kan undgå at få stress, brænde ud og bruge energi på ting, der ikke beriger eller udvikler ens lederskab

Fordele ved at kende sine talenter

  •  Indsigt i egne talenter
  • Bedre evne til at vælge opgaver, der motiverer dig
  • Mere arbejdsglæde og succes
  • Forebyggelse af stress
  • Bedre ledelse af ansatte
  • Karriere med succes
  • Fravælgelse af talenter, som dræner din energi og øger din fejlrate

Indhold i TALENTTEST TT-38™

34 talenter, konflikt-/diskussionsstil, stressrisiko, indre drivkraft, motivationsstyrker, adfærdsstyrker, teamstyrker, innovationsstyrker, salgsroller, big 5 / NEO-PI-R / klassiske personlighedstræk

Link til testen fremsendes på mail.
Tidsforbrug: 30 minutter ved besvarelse af 440 spørgsmål.
Inklusiv TT38-test og 1½ time feedback af certificeret konsulent.
Pris: 2.800 kr. eks. moms.

Top