Økonomisk gevinst ved onboardingprogram

Fastholdelse af nye medarbejder kræver mere end en introduktionsplan fra HR. En onboarding plan på 6 til 12 måneder er altafgørende for, at fastholde nye medarbejder, da statistikken viser, at 25% af nyansatte forlader den nye arbejdsplads indenfor intervallet [1 til 180 dage].

En onboarding plan, der understøttes med ekstern professionel coach giver nyansatte ro mentalt og mulighed for, at vende udfordringer og problematikker uden, at føle sig forkert i forhold til kolleger og ledere.

Virksomheden vil opleve, at nyansatte forbliver på virksomheden og hurtigere integreres i kulturen og kobler sig på organisationens værdisæt og visioner. De vil hurtigere være i stand til, at indgå i udførelse af arbejdsopgaver og generere økonomi for virksomheden og herved dækkes egne lønomkostninger.

Videnmæssigt og socialt, opnår nye medarbejder, at kunne bidrage og være del af det sociale miljø, hvorved tilknytningen sker dybere. Jo, større succes, de nye medarbejder oplever, jo mere vil de bidrage og sandsynligheden for, at de forbliver i jobbet mere end 2 år, stiger væsentligt.

Fakta

Økonomisk kan virksomheden undgå ny proces med rekruttering på op til et halvt års løn ved en god onboarding plan og ekstern coach.

Nye generationer af ansatte kræver anden form for ledelse, de forventer noget af virksomheden og deres ledere.

Vil I være kendt som en attraktiv virksomhed, der tager hånd om nye medarbejder?

 

Samarbejdsaftale: sparring og coaching 8/18
Pris ved 6 måneder: 13.500 kr., 12 samtaler a 60 minutter
Pris ved 12 måneder: 18.000 kr., 20 samtaler a 60 minutter

 

BOOK ET GRATIS MØDE

Top