Onboarding – fastholdelse af nye medarbejdere

Økonomisk gevinst ved onboardingprogram

Fastholdelse af nye medarbejdere kræver mere end en introduktionsplan fra HR. En onboarding-plan på 6 til 12 måneder er altafgørende for at fastholde nye medarbejdere, da statistikken viser, at 25% af nyansatte forlader den nye arbejdsplads inden for intervallet [1 til 180 dage].

En onboarding-plan, der understøttes med en ekstern, professionel coach, giver nyansatte stor grad af mental ro og mulighed for at vende udfordringer og problematikker uden at føle sig forkerte i forhold til kollegaer og ledere. Virksomheden vil opleve, at nyansatte forbliver i virksomheden, hurtigere integreres i kulturen og kobler sig på organisationens værdisæt og visioner. De vil hurtigere være i stand til at indgå i udførelse af arbejdsopgaver og generere økonomi for virksomheden, hvorved egne lønomkostninger dækkes.

Videnmæssigt og socialt opnår nye medarbejdere at kunne bidrage og være en del af det sociale miljø, hvorved en dybere tilknytning opstår. Jo større succes de nye medarbejdere oplever, jo mere vil de bidrage, og sandsynligheden for, at de forbliver i jobbet mere end 2 år, stiger væsentligt.

Fakta

  • Økonomisk kan virksomheden undgå ny proces med rekruttering på op til et halvt års løn ved en god onboarding-plan og en ekstern coach.
  • Nye generationer af ansatte kræver en anden form for ledelse; de forventer noget af virksomheden og deres ledere.
  • Vil I være kendt som en attraktiv virksomhed, der tager hånd om nye medarbejdere?

Kilde: C. Harpelund og M.T. Højberg: Onboarding – Flyvende fra start. Jyllands-Postens Forlag, 2016.

 

Samarbejdsaftale på hhv. 6 eller 12 måneder i tidsrummet kl. 8-18:
12 samtaler a 60 min.: 13.500 kr.
20 samtaler a 60 min.: 18.000 kr.

 

BOOK ET GRATIS MØDE