Netværk i virksomheden – en kultur med fællesskabsånd

At have et stærkt netværk er alfa og omega, når du skal drive en effektiv og succesfuld forretning. Eller når du har brug råd og viden til løsning af en opgave eller aftaler med kunder og leverandører. Det kan spare dig for frustrationer og tab af penge.

Formålet med interne netværk er, at skabe relationer på tværs i organisationen og styrke dialogen, så kulturen gør det naturligt, at dele gode idéer og viden til gavn for alle i virksomheden.

Mange værdifulde interne netværker forbliver passive og indkapslet viden. En forklaring er, at ansatte ser hinanden som konkurrenter og videndeling kan mindske ens position og popularitet. Det kan være svært er, at kontakte andre du ikke kender og fortælle om dine intentioner eller forventer, at blive afvist.

Over tid opstår der gruppedannelser i virksomheden af faglig og personlig karakter. Disse grupperinger afspejler organisationens kultur og kan medvirke til, at begrænse anvendelsen ressourcer der findes i virksomheden og skabe recession i den kulturelle og mentale udvikling ”Vi gør som vi plejer og taler med dem vi synes om”. Resultatet er mindre effektive medarbejder og en kultur med silo tænkning og lav indtjening.

Vi tilbyder, at facilitere jeres interne netværk i virksomheden

De nye generationer forventer videndeling på alle niveauer ellers, vil de forlade virksomheden i løbet kort tid, da deres fokus er på læring og udvikling. Lærings- og sociale fællesskaber i det 2100 århundrede er afgørende for fastholdelse af dygtige medarbejdere og virksomhedens konkurrenceposition.

Hvordan foregår det?

Vi afvikler møderne efter aftalt program, så deltagerne får frirum til videndeling, åbne sig op og få vendt det der er svært med fokus på det bedste for virksomheden og arbejdsmiljøet.

Ansatte lærer, at skabe og styrke relationerne blandt hinanden ved kendskab til hinandens styrker, svagheder og deres formål med, at arbejde i virksomheden. De vil opleve, at vi arbejder for en fælles sag og forståelse af, at alle er vigtige og at vi kun får bedre resultater ved, at spille hinanden gode og se hinanden som kollegaer. De vil opleve ny gejst der smitter og understøtter virksomheden.   

Hvad får ansatte ud af møderne?

  • Oplever at andre støtter mig
  • Kan være åben om mine udfordringer og får støtte
  • Jeg føler mig hjemme i virksomhedens kultur, god energi og fælles mål
  • Blevet mere effektiv i udførelsen af arbejdsopgaver og møder


Samarbejdsaftale:
Pris ved 12 måneder: 18.000 kr.,10 møder a 1 time
Pris ved 12 måneder: 12.000 kr., 5 møder a 1.5 time

 

BOOK ET GRATIS MØDE

Top