Internt netværk

Netværk i virksomheden – en kultur med fællesskabsånd

At have et stærkt netværk er alfa og omega, når du skal drive en effektiv og succesfuld forretning. Eller når du har brug råd og viden til løsning af en opgave eller aftaler med kunder og leverandører. Det kan spare dig for frustrationer og tab af penge.

Formålet med interne netværker er at skabe relationer på tværs i organisationen og styrke dialogen, så kulturen gør det naturligt at dele gode idéer og viden til gavn for alle i virksomheden.

Mange værdifulde interne netværker forbliver passive og indkapslet viden. En forklaring er, at ansatte ser hinanden som konkurrenter og videndeling kan mindske ens position og popularitet. Netværket kan gøre det meget nemmere at række ud til kollegaer og bede om hjælp og sparring.

Over tid opstår der gruppedannelser i virksomheden af faglig og personlig karakter. Disse grupperinger afspejler organisationens kultur og kan begrænse anvendelsen af ressourcer, der findes i virksomheden, eller skabe recession i den kulturelle og mentale udvikling: ”Vi gør som vi plejer og taler med dem, vi synes om”. Resultatet er mindre effektive medarbejdere og en kultur med silo-tænkning og lav indtjening.

Vi tilbyder at facilitere jeres interne netværk i virksomheden

De nye generationer forventer videndeling på alle niveauer, ellers vil de forlade virksomheden i løbet af kort tid, da deres fokus er på læring og udvikling. Lærings- og sociale fællesskaber i det 21. århundrede er afgørende for fastholdelse af dygtige medarbejdere og virksomhedens konkurrenceposition.

Hvordan foregår det?

Vi hjælper med at afvikle interne netværksmøder efter aftalt program, så deltagerne får frirum til videndeling, at åbne op og få talt om det svære til gavn for virksomheden og arbejdsmiljøet.

Deltagerne vil opleve at arbejde for en fælles sag og forståelse af, at alle kollegaer er vigtige og at vi kun får bedre resultater ved at spille hinanden gode og se hinanden som kollegaer. De vil opleve ny gejst, der smitter og understøtter virksomheden.

Hvad får medarbejderne ud af møderne?

  • At blive bedre til at skabe relationer med kollegaer
  • Kendskab til hinandens styrker og svagheder
  • Mulighed for at være åben om egne udfordringer og få støtte
  • At føle sig hjemme i virksomhedens kultur, god energi og fælles mål
  • Mere effektiv udførelse af arbejdsopgaver

 

Samarbejdsaftale på 12 måneder:
5 møder a 90 min.: 12.000 kr.
10 møder a 60 min.: 18.000 kr.

 

BOOK ET GRATIS MØDE